Lezingencyclus: Waar of niet waar?

  • dr. Rob G.A. Kurvers, priester en leraar
  • donderdag 5 oktober 2023
  • 10.30-12.00 uur (5x)
  • Warenar, Ter Horstzaal, Kerkstraat 75, Wassenaar
5 oktober

Kosten

€ 70,00 p.p. leden

€ 72,50 voor introducé

Let op: De boekingsdatum voor dit evenement is helaas verstreken. U kunt niet meer boeken.

Data Lezingen: donderdag 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november 2023

‘Wat is de waarheid?’ vroeg de landvoogd Pilatus aan Jezus; een vraag die wij nog altijd terugvinden in het Lijdensverhaal volgens Johannes. Maar diezelfde vraag wordt tegenwoordig nogal eens gesteld wanneer het over de Bijbel gaat. Wat is daar (nog) van waar? Heel wat mensen zijn daarover in verwarring. Daar komt bij dat de moderne wetenschap heel veel zaken op zijn kop heeft gezet en ook dát is niet aan de bijbelinterpretatie voorbijgegaan. Wat klopt er dan nog wel en wat niet? Hoe moeten wij ‘waarheid’ interpreteren?
Dr. Rob Kurvers gaat al bijna 60 jaar met deze vragen om en hij probeert in de vijf lezingen stukjes van zijn studie te delen met mensen die (ook) met deze vragen rondlopen.
Donderdag 5 oktober 2023, Hoe is de Bijbel ooit tot stand gekomen?
Aan de orde komen het Oude of Eerste Testament en het Nieuwe Testament. De totstandkoming daarvan overspant zo’n 1000 jaar. Is het ‘geschiedenis’? Wat bedoelen wij als wij zeggen: de Bijbel is ‘het Woord van God’? Wat is de rol van Gods Heilige Geest? Wat is ‘waarheid’?
Donderdag 19 oktober 2023, Wat moeten wij nog aan met het scheppingsverhaal, na de evolutietheorie?
Het meest bekend zijn de twee scheppingsverhalen uit het Boek Genesis. Wat blijft ervan over sinds Darwin ons leerde over de evolutie van alles wat leeft op aarde? Is de evolutietheorie te verenigen met de Bijbel?
Donderdag 2 november 2023, Het Hooglied: een Bijbelboek waarin zelfs de naam van JHWH niet voorkomt
Hoe zit het Oude Testament in elkaar? Hoe het in te delen?
Het ‘Hooglied’ of ‘Het lied der Liederen’: zomaar een van de ‘boekjes’ in het Oude Testament.
Waarom leest de Joodse gemeenschap juist dit boekje op het Pesachfeest? Wat is de betekenis ervan in het Christendom?
Donderdag 16 november 2023, Zijn er ooit drie wijzen/koningen in de stal van Bethlehem geweest?
De ouverture van het Mattheusevangelie: de hoofdstukken 1 en 2.
Waarom en voor wie vooral schreef ‘Mattheus’ zijn evangelie? Waar komen de drie wijzen/drie koningen vandaan? En hoe zit het met de vlucht naar Egypte?
Donderdag 30 november 2023, Het bijzondere van het evangelie van de apostel Johannes en zijn andere geschriften
Terwijl de evangelies van Marcus, Mattheus en Lukas naast elkaar gelegd kunnen worden (Synoptici), is het evangelie van Johannes van een geheel andere structuur. Wat zijn de overeenkomsten, waar liggen verschillen? Wat leert het ons over de vroegere kerkgemeenschap?