Boekingsregels / Boekingsformulier

Wij vragen nadrukkelijk uw aandacht voor de volgende ‘spelregels’ t.a.v. boekingen en vervoer.
Boekingen
Boekingen voor evenementen en vervoer zijn uitsluitend mogelijk via onze website www.nutwassenaar.nl of het boekingsformulier. Niet per telefoon of email.
U dient uiteraard lid van het NUT Wassenaar te zijn, of te worden, indien u voor een van de activiteiten inschrijft. Er is geen minimum of maximum aan het aantal evenementen dat u boekt. Incasso van uw boeking vindt plaats spoedig na ontvangst van uw aanmelding. Uw boeking wordt geldig zodra de incasso is geslaagd.
De toewijzing van plaatsen geschiedt in volgorde van ontvangen boeking.

Introducé
U kunt zich als lid laten vergezellen door een introducé. Hier zijn de volgende restricties aan verbonden.

  • Voor de deelname van een introducé wordt een opslag ad € 2,50 toegepast op de kosten die voor leden gelden.
  • Introducés worden geacht zich maximaal twee keer te laten introduceren. Het bestuur hoopt dat introducés zich vervolgens zelf als lid van het NUT Wassenaar aanmelden.
  • De aanmelding van de introducé dient op het boekingsformulier van het desbetreffende lid vermeld te worden zodat opgave als één boeking geldt.
  • Het lid dat boekt voor een evenement, samen met een introducé, dient dezelfde keuzemogelijkheden op het boekingsformulier aan te geven; tevens dienen beiden op hetzelfde adres opgehaald te worden.

Vervoersservice theatervoorstellingen en concerten
Voor theatervoorstellingen en concerten kunnen uitsluitend leden die woonachtig zijn in Wassenaar vervoer boeken. Het algemeen geldende tarief voor vervoer naar het desbetreffende theater bedraagt € 28,50 per persoon. U kunt zich hiervoor aanmelden via het boekingsformulier of de website.
Indien u gebruik maakt van deze vervoersservice van het NUT wordt u (zo ook de eventuele introducé) van uw huisadres opgehaald en tot zo dicht mogelijk voor de deur van het theater of de concertzaal gebracht door Jonker Travel. U dient altijd tijdig gereed te staan bij de voordeur. Kom naar buiten als u de bus ziet aankomen!
Bij problemen met het vervoer wordt u verzocht deze te melden bij Lida Keukenmeester,
telefoon 06 27 08 62 22. Dringend verzoek om dit telefoonnummer alleen te gebruiken bij calamiteiten met betrekking tot het vervoer.

Annulering boekingen en vervoersservice
U kunt boekingen tot de aangegeven boekingsdatum van het desbetreffende evenement annuleren via
e-mail boekingennut@gmail.com.
Na (tijdige) annulering wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetaald. Bij restitutie van inschrijfgelden worden administratiekosten (€ 2,50) ingehouden. Bij annulering na het sluiten van de boekingstermijn wordt geen restitutie verleend.
Het bestuur behoudt zich het recht voor evenementen en/of de vervoersservice te annuleren bij onvoldoende deelname. In dat geval wordt het geïncasseerde bedrag terugbetaald.

Informatie theatervoorstellingen en concerten
Als lid van het NUT heeft u het gemak van de door ons gemaakte keuzes uit de veelheid van het programma-aanbod in de regio en mooie vroeg gereserveerde plaatsen. Wij zorgen dat de kaarten voor u besteld en thuisbezorgd worden of per post aan u worden verzonden. Het NUT biedt goede (indien mogelijk 1e rang) plaatsen, een prijs inclusief theater- en NUT administratiekosten. U kunt kaarten bestellen met of zonder vervoer.
Wat het vervoer naar de theaters en concertzalen betreft: u wordt ALTIJD thuis opgehaald. U krijgt via Lida.Keukenmeester de precieze tijd door.

Informatie excursies/opstapplaatsen
Bij sommige excursies worden bepaalde eisen gesteld aan uw mobiliteit. Let dus goed op of u de omschreven activiteiten aan kunt.
Er zijn voor de excursies vier opstapplaatsen, verdeeld over Wassenaar. (Grote bussen kunnen niet overal stoppen om personen in te laten stappen.)
Gaarne ruim vóór de aangegeven tijd gereed staan bij de desbetreffende opstapplaats!
De vier opstapplaatsen zijn:
– Rozenplein
– Van Oldenbarneveltweg
– Poortlaan 38/Burcht I/II
– Stoeplaan 9/11/inrit Stoephout.