Over NUT Wassenaar

Het Departement Wassenaar van de Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen is opgericht in 1919.
Krachtens artikel 5 van de statuten is het doel van de vereniging het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economisch aard.

NUT Wassenaar brengt deze doelstelling al meer dan 100 jaar in praktijk door het organiseren van cursussen, lezingen en excursies. Voorts biedt NUT Wassenaar een gevarieerd aanbod van voorstellingen: toneel, cabaret, dans, opera en concerten komen aan bod, in en buiten Wassenaar.
Desgewenst verzorgt het NUT voor leden die woonachtig zijn in Wassenaar vervoer naar de theaters buiten Wassenaar.

De bestuursleden en medewerkers verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2019 heeft NUT Wassenaar van de gemeente als blijk van waardering de Burgemeester Staab Penning mogen ontvangen.