Contact

Secretariaat
p/a Burgemeester Geertsemalaan 86
2241 WE Wassenaar
06 – 20 74 50 84
k.dewinter@casema.nl 

Ledenadministratie
p/a Zijllaan 79, 2241 KC Wassenaar
06 – 27 08 62 22
Bij geen gehoor gaarne boodschap inspreken.
nutledenmutaties@gmail.com

Boekingen, Vervoer
p/a Zijllaan 79, 2241 KC Wassenaar 
06 – 27 08 62 22
Bij geen gehoor gaarne boodschap inspreken.
boekingennut@gmail.com

Financiën
p/a Storm van ’s-Gravesandeweg 62c, 2242 JK Wassenaar
06 – 53 75 96 23
pimvdwijngaart@gmail.com

Website
www.nutwassenaar.nl

Bankrekeningnummer
NL 70 INGB 0000 6409 00 t.n.v. NUT Wassenaar