Algemene Ledenvergadering NUT Wassenaar met Intermezzo & Borrel

  • woensdag 8 februari 2023
  • 14.30 uur
  • Warenar, Kerkstraat 75, Wassenaar
8 februari

Kosten

GRATIS voor leden

GRATIS voor introducé

Let op: De boekingsdatum voor dit evenement is helaas verstreken. U kunt niet meer boeken.

14.30 uur: Algemene Ledenvergadering
In de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het in het jaar 2022 gevoerde bestuurlijk en financiële beleid en dient de begroting 2023 te worden vastgesteld.
15.30 uur: Intermezzo
Over het intermezzo, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering, zijn bij het ter perse gaan van dit programma nog geen bijzonderheden te melden. Nadere informatie volgt op een later moment.
16.15 uur: Borrel