Bericht van de voorzitter

Beste leden van het NUT,

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij het nieuwe programma van het NUT Wassenaar, Programma 81, seizoen najaar 2023/voorjaar 2024, deel 2. Het omvat het eerste half jaar van 2024; aan het einde van de zomer ontvangt u van ons het programma voor de resterende maanden van het kalenderjaar.

In dit programma komt u enkele activiteiten tegen die wij – op verzoek – herhalen, maar er valt ook nieuws te ontdekken. Bijvoorbeeld in de workshops Yoga, Qi Gong en Mindfulness; er bestaat toenemende behoefte aan het scheppen van meer rust, structuur en balans in het leven. NUT Wassenaar biedt de mogelijkheid om kennis te maken met effectief gebleken mind-body methoden waarbij zowel aan lichamelijke- als geestelijke kracht, balans en flexibiliteit wordt gewerkt.
Oud-docent van het Adelbert College Bob Hakkeling neemt u in de lezingencyclus Literatuur als venster op de tijd (2) mee door de Europese geschiedenis in de vorige eeuw. Het voert u naar Duitsland, Engeland en volgt vluchtelingenstromen vanuit Oost-Europa na de Tweede Wereldoorlog. Deze boekbesprekingen stonden vermeld in het najaarsprogramma en staan niet meer in de papieren versie van het programma. U kunt zeker nog boeken (tot 2 januari 2024); op onze website treft u alle informatie aan.
Classicus en oud-leraar cultuurgeschiedenis van eveneens het Adelbert College Cornelis Jonkman zal tijdens een lezingencyclus over de Islam zowel aandacht schenken aan het kalifaat, als aan de cultuur en het moderne conflict van en rond de Islam.
Lisette van der Krogt, kunsthistorica, belicht Naïeve schilderkunst, het Futurisme in Europa, Architectuur in Nederland en de tentoonstelling Door de bomen het bos. In deze laatste lezing bespreekt zij het werk van vier kunstenaars wiens werk in het Kröller-Müller Museum te zien is. Een week later kunt u met Lisette de desbetreffende tentoonstelling in Otterlo bezoeken.
Ook zélf een schilderij maken is mogelijk: beeldend kunstenaar Hans Gussekloo is wederom bereid een workshop Schilderen te verzorgen, waarbij u uw verborgen talenten aan kunt spreken.
Wij laten u graag kennis maken met de Verhalenvertellers van Wassenaar. Zij ontfermen zich over de Canon van Wassenaar, die het historisch DNA van ons mooie dorp beschrijft. Zij stellen zich ten doel markante inwoners, historische locaties, gebeurtenissen, bijzondere natuur, objecten en kunstwerken in kaart te brengen en erover te vertellen. In dit programma treft u drie excursies aan onder leiding van een of meer Verhalenvertellers.
In Katwijk kunt u onder leiding van een gids wandelen, zowel in het Museum alsook in het dorp.
Tenslotte, wilt u meer weten over de nieuwe maanlanding waarbij NASA weer mensen op de maan wil zetten? De lezing Terug naar de Maan in Space Expo is dan een uitgelezen gelegenheid. Een rondleiding door het Museum sluit de middag af.

Natuurlijk krijgt u ook weer ruimschoots de mogelijkheid om in een theaterstoel plaats te nemen. Het programma biedt een keur aan toneel- en cabaretvoorstellingen, alsmede dans- en muziekuitvoeringen.

Wij hopen van harte dat het programma dat voorligt voor u aanleiding zal zijn op onze website www.nutwassenaar.nl het boekingsformulier in te vullen.

Hartelijke groet,
namens het bestuur,

Marjan Hazenberg-van Zon
voorzitter NUT Wassenaar

december 2023