Statuten en huishoudelijk reglement NUT Wassenaar

Ingegeven door de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op 1 juli 2021 hebben de statuten en het huishoudelijk reglement van het NUT Wassenaar een aanpassing ondergaan. Kort samengevat voorziet de nieuwe wet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren door strakkere regels op te stellen om misstanden te voorkomen. Zo zijn bestuursleden in het vervolg onder meer hoofdelijk aansprakelijk.
Tegelijkertijd heeft er een actualiseringsslag plaatsgevonden; de statuten dateerden immers uit september 1987 en het huishoudelijk reglement uit oktober 1988.
In de Tweede Algemene Ledenvergadering van het NUT Wassenaar, gehouden op 9 maart 2022, heeft de vergadering haar goedkeuring verleend aan de aangeboden voorstellen tot wijziging c.q. aanpassing van beide documenten. De gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement zijn op 18 maart 2022 in werking getreden.

Indien leden belangstellend zijn om inzage te krijgen in de vernieuwde statuten en het huishoudelijk reglement, dan kunt u deze opvragen bij de secretaris van het NUT Wassenaar via k.dewinter@casema.nl.