Lezingencyclus: De Islam (eerder geprogrammeerd)

  • drs. Cornelis Jonkman, classicus/docent cultuurgeschiedenis
  • woensdag 17 januari 2024
  • 10.00-12.00 uur (6x)
  • Warenar, Santhorstzaal, Kerkstraat 75, Wassenaar
17 januari

Kosten

€ 105,00 p.p. leden

€ 107,50 voor introducé

Let op: De boekingsdatum voor dit evenement is helaas verstreken. U kunt niet meer boeken.

Data lezingen: woensdag 17 januari, 24 januari, 31 januari, 14 februari, 21 februari, 28 februari 2024

In de lezingencyclus over de Islam zal onder meer aandacht worden geschonken aan het kalifaat, de cultuur en het moderne conflict van en rond de Islam.
Woensdag 17 en woensdag 24 januari 2024, Het leven van Mohammed, ontstaan van de Koran en de verhalen over Mohammed (de Hadith)
Wij zullen zien dat de Arabieren goed op de hoogte waren van de Byzantijnse, Joodse en Perzische wereld.
Woensdag 31 januari 2024, De ongekend snelle verovering van het Midden-Oosten door de opvolgers van Mohammed, de kaliefen
Vanaf het optreden en de dood van Ali, de schoonzoon van Mohammed, werd de wereld van de Islam opgesplitst in de Sjia Ali, de partij van Ali, nu sjiieten geheten, en de soennieten. Wij zullen zien wat de verschillen zijn en wat dit betekent voor de wereld van nu.
Woensdag 14 februari 2024, De culturele expansie van de Arabische wereld in Damascus, Bagdad en vooral Andalusië
Vanuit Cordoba werd de veroveringspolitiek naar het Noorden voortgezet.
Twee werelden stonden tegenover elkaar: die van de verfijnde cultuur van Andalusië en die van het Frankische Rijk. In deze strijd ontstaat een nieuwe, christelijke identiteit van Europa, die vooral tijdens de kruistochten zichtbaar wordt.
Woensdag 21 februari 2024, Uitleg van de sharia
Uitleg van de sharia aan de hand van een van de grote shariageleerden, Ibn Taymiyya. Zijn uitleg van de koran en de hadithverhalen over Mohammed zijn nog altijd leidend voor orthodoxe moslims.
Woensdag 28 februari 2024, Het moderne conflict tussen de wereld van de Islam en het Westen
Edward Said heeft met zijn boek Orientalism uit 1978 de frustratie van de moslimwereld en de daaruit voortvloeiende haat tegenover het Westen een rechtvaardiging gegeven.